Материали 71-80 от 316

Размисли за тероризма 5 стр.

Размисли за тероризма

Понастоящем тероризмът представлява една от най-големите заплахи за сигурността, мира, стабилността, демокрацията и основните права. Заплахата от тероризма не е ограничена до отделни географски райони...
messi
2 2
Теория на разузнаването и контраразузнаването 48 стр.

Теория на разузнаването и контраразузнаването

Независимо от многото общи черти м/у разузнаването и контраразузнаването те се разглеждат като две отделни понятия. Това се дължи на различията помежду им, най-ярко те са изразени в рамките на държавния механизъм и обобщено се проявяват...
gecata_maina
24 2
Опасности и заплахи за националната сигурност Същност и понятиен апарат 11 стр.

Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат.

Сигурността е понятие, което има няколко специфики, предвид това какви точно заплахи се поставят пред нея. В този смисъл, в зависимост от приемника на заплахите се разграничават аспектите на: глобална, регионална...
ndoe
8 2
Оценка на риска 16 стр.

Оценка на риска

Оценка на риска е една от най-важните задачи в стратегията за безопасност на производствените системи. Чрез нея се оценяват идентифицираните при анализа на риска опасности, поради това представлява поражение на процедурата на анализ...
nezabravima
7 2
Сигурност и риск 15 стр.

Сигурност и риск

В българският език понятието "сигурност" се означава с две думи - "сигурност" и "безопасност". Сигурността днес се разбира като повече от "безопасност". Г. Стефанов формулира две нива на сигурност: безопасност и га
nezabravima
7 2
Рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана на република България 21 стр.

Рискове и заплахи за националната сигурност и отбрана на република България

Промяната на глобалната среда за сигурност и динамичната, противоречива и трудно прогнозируема обстановка в световен мащаб налага необходимостта от преоценка на рисковете и заплахите за сигурността на страната...
silviQ
14 2
Евакуация на хора при пожар 10 стр.

Евакуация на хора при пожар

Курсовата работа е на тема евакуация на хора при пожар от сграда, в случая от Народен театър " Иван Вазов ". Разгледани са съответно и трите метода за евакуация от сгради и са направени съответните изводи. Във всеки метод са представени изчислен
mOn
6 2