Материали 1-10 от 316

Теми по национална сигурност - 2 част 513 стр.

Теми по национална сигурност - 2 част

Римският философ Сенека е написал преди две хилядолетия, че “хората се интересуват от резултатите от войната, не от причините”. Анализирането и правенето на политиката на сигурност обаче предполагат да бъдат определени причините за...
dannyboy
0 0
Измерения на сигурността 181 стр.

Измерения на сигурността

Сигурността, националната сигурност, международната сигурност – това са все понятия, с които нашето общество напоследък все по-спокойно и по-често си служи. То привикна към тях, започна да разглежда повечето...
mOn
2 0
Технически средства в системата на националната и корпоративната сигурност 156 стр.

Технически средства в системата на националната и корпоративната сигурност

Проблемите при защитата на информацията в системата на националната и корпоративната сигурност; същността на понятието информация...
Simonsita
21 2
Отбранително-мобилизационна подготовка 149 стр.

Отбранително-мобилизационна подготовка

Независимо от положителните тенденции във военно-стратегическата среда, както е посочено и във Военната доктрина на Република България, основен източник на военен риск за нас си остават действащите и потенциалните конфликти в различни части на света и рег
loli
6 1
Основни принципи задачи дейности и структурни звена на МВР Организация и структура на национална служба Полиция 131 стр.

Основни принципи, задачи, дейности и структурни звена на МВР. Организация и структура на национална служба "Полиция"

МВР е орган на държавно управление регламентиран със закон. От правна гледна точка МВР е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението. Дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите...
cblock
12 1
Социално-икономически аспекти на сигурността 117 стр.

Социално-икономически аспекти на сигурността

Социално-икономическите аспекти на сигурността и на националната сигурност в съвременни условия трябва да бъде разгледан по нов начин, тъй като в света се осъществяват фундаментални икономически промени.....
admin
23 1
Професионалният стрес при полицейските служители 107 стр.

Професионалният стрес при полицейските служители

В контекста на настъпващите глобални икономически и политически промени, утвърждаването на демократичните ценности поставя проблема за човешкото здраве и благополучие през ХХI век в центъра на обществените интереси...
ivan40
0 0