Материали 1-10 от 28

Разузнавателна защита 2 стр.

Разузнавателна защита

Особености на обекта и предмета на учебната дисциплина РЗКР. Разузнаването е една от най-старите специализирани човешки дейности. В същото време тя винаги е била малко позната за обикновените хора...
the_magicer
0 1
Политиката на НАТО за интегриран системен подход към качеството през жизнения цикъл - AQAP 2000 8 стр.

Политиката на НАТО за интегриран системен подход към качеството през жизнения цикъл - AQAP 2000

Политиката на НАТО се базира на постановката, че управлението на качеството е непрекъснат процес, включващ многочислени участници, включително отбранителната промишленост...
lubega
0 0
Защитата на класифицирана информация 6 стр.

Защитата на класифицирана информация

Същност на защитата на класифицирана информация. Класифицираната информация е информация представляващата държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация. Държавна тайна е информацията, определена в списъка по приложение № 1...
aronn
0 1
Защита на класифицираната информация в БА с криптографски средства 65 стр.

Защита на класифицираната информация в БА с криптографски средства

Проблемите със защитата на информацията чрез нейното преобразуване, изключващо разчитането й от странични лица, са вълнували човешкия ум от древни времена. Историята на криптографията се равнява с историята на човешкото слово....
lubega
0 0
Защита на класифицираната информация в БА с криптографски средства 65 стр.

Защита на класифицираната информация в БА с криптографски средства

Проблемите със защитата на информацията чрез нейното преобразуване, изключващо разчитането й от странични лица, са вълнували човешкия ум от древни времена. Историята на криптографията се равнява с историята на човешкото слово....
the_magicer
0 0
ПОНЯТИЯТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОБЩЕСТВЕН РЕД 19 стр.

ПОНЯТИЯТА “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”, “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА” И “ОБЩЕСТВЕН РЕД”

Концепцията определя, че национална сигурност има когато за защитени основните права и свободи на българските граждани, държавните граници..........
messi
29 3
Секретни сътрудници Вербовка 3 стр.

Секретни сътрудници. Вербовка

Вербовката е система от целенасочени действия по привличането на лица за секретни сътрудници. Тя обичайно не е еднократен акт, а продължителен процес, обхващащ различни етапи....
dannyboy
5 1
Проблеми на сигурността и защитата на класифицираната информация в автоматизираните информационни системи и мрежи 14 стр.

Проблеми на сигурността и защитата на класифицираната информация в автоматизираните информационни системи и мрежи

Изискванията и ограниченията за автоматизираните информационни системи (АИС) и (или) мрежи за работа с класифицирана информация са описани в Закона за защита на класифицираната информация и свързаните наредби...
the_magicer
11 2
Оперативно-издирвателната дейност на полицията 71 стр.

Оперативно-издирвателната дейност на полицията

С оформянето на държавата се появява и необходимостта от опазване на нейната независимост, на териториалната й цялост, на сигурността на обществото и отделните хора, на спазване наложените в ня норми на поведение и морал. За осъществяването на тези...
cblock
23 3