Материали 1-10 от 16

Проучване и определяне приноса за сигурността на Балканите 11 стр.

Проучване и определяне приноса за сигурността на Балканите

Доклад по Философия на тема: Проучете и определете приноса за сигурността на Балканите на всяка една от следните организации: ООН, НАТО, Пактът за стабилност. Защо България е сериозен фактор за стабилността на Балканите...
dannyboy
0 0
Проучване и определяне приноса за сигурността на Балканите 11 стр.

Проучване и определяне приноса за сигурността на Балканите

Доклад по Философия на тема: Проучете и определете приноса за сигурността на Балканите на всяка една от следните организации: ООН, НАТО, Пактът за стабилност. Защо България е сериозен фактор за стабилността на Балканите...
the_magicer
0 0
Риск от ислямски фундаментализъм и тероризъм в България 26 стр.

Риск от ислямски фундаментализъм и тероризъм в България

Глобалните комуникации улесняват проникването на разрушителни за обществото идеи и опасни фундаменталистки влияния. След 11 септември 2001 г. и събитията в Афганистан и Ирак, след терористичните актове в Мадрид, мислейки за бъдещите рискове...
the_magicer
2 1
Сили и средства използвани в контраразузнавателната дейност 5 стр.

Сили и средства, използвани в контраразузнавателната дейност

Щатния и извънщатния личен състав се отнасят към силите на контараразузнаването. Щатните служители се делят на две групи: гласен личен състав и негласен личен състав...
loli
2 0
Отбранителни действия 11 стр.

Отбранителни действия

Отбранителните операции се провеждат за удържане на район, нанасяне на поражение или унищожаване на атакуващи противникови войски и печелене на време, сили и средства, което да позволи на общовойсковия командир да спечели инициативата и да възобнови...
messi
8 0
Резиденти и тяхната дейност 6 стр.

Резиденти и тяхната дейност

Предназначение на резидентите, подбор и вербовка. Резидентите ръководят дейността на агенти, в отделни случаи и на доверени лица, и осигуряват конспиративна и устойчива връзка с тях...
dannyboy
5 0