Материали 1-10 от 210

Подготовка на населението за отбрана на страната в съвременни условия 41 стр.

Подготовка на населението за отбрана на страната в съвременни условия

Да се разгледа ролята и мястото на подготовката на населението за отбрана в системата за отбрана на страната и на тази основа да се очертаят основните направления за самата подготовка...
daniche90
0 1
Роля място и задачи на МВР в системата на националната сигурност 22 стр.

Роля, място и задачи на МВР в системата на националната сигурност

Курсов проект на тема: ""Роля място и задачи на МВР в системата на националната сигурност"". Министерството на вътрешните работи МВР е българска държавна институция с ранг на министерство, грижещата се за националната с
dannyboy
0 2
Цели функции и задачи на комуникационно-информационната система КИС на въоръжените сили ВС 9 стр.

Цели, функции и задачи на комуникационно-информационната система (КИС) на въоръжените сили (ВС)

Цели, функции и задачи на комуникационно-информационната система на въоръжените сили. В настоящата курсова работа са разгледани целите, функциите и задачите на КИС, и значението и мястото, което те имат и заемат в КИС на въоръжените сили на РБ...
dannyboy
0 3
Тероризмът предизвикателството пред ХХІ век 100 стр.

Тероризмът – предизвикателството пред ХХІ век

Целта на настоящата разработка е да се изследва същността и развитието на тероризма, да се докаже, че днес той представлява стратегическа заплаха за сигурността и на тази основа да се формулират направленията за борбата с него...
ivan40
0 1
Борбата с тероризма предизвикателство за демократичните държави 16 стр.

Борбата с тероризма – предизвикателство за демократичните държави

Борбата с тероризма не само обединява държави в оценката, че тероризмът е предизвикателство, което би могло да се превърне в чумата на 21 в., но тя - борбата с тероризма - поражда проблеми, които могат да разединят и разделят демократичния свят...
messi
0 0
Перспективи на парламентарния контрол над службите за сигурност на страната 68 стр.

Перспективи на парламентарния контрол над службите за сигурност на страната

Слабата ефективност на парламентарния контрол над службите за "Сигурност" е породена от липсата на задълбочено познаване на неговата същност и мястото му в парламентарната практика; недостатъчна институционализиралия на парламентарния к
nerven
0 0