Материали 1-10 от 316

специалните служби в националната сигурност на българия 79 стр.

"специалните служби в националната сигурност на българия"

Съдържание Увод .......................................... 3 I. Глава първа – Същност и съдържание на разузнаването. Българското разузнаване през годините 1. Същност и съдържание на разузнаването .......... 7 2. Българското разузнаване от древно...
rusev02
33 8
Mеждународна регионална и национална сигурност 28 стр.

Mеждународна, регионална и национална сигурност

Проблемът за международната сигурност е един от вечно дебатираните в политическото и общественото пространство. Той е в центъра на общественото внимание и на вниманието на онези парламенти и правителства, които са истински чувствителни към...
nerven
12 3
Актуални проблеми на корпоративната сигурност 20 стр.

Актуални проблеми на корпоративната сигурност

Двете лица на корпоративната сигурност са работа с външни институции и строг вътрешен контрол. Финансово-кредитна къща "ХИТ"- е не банкова институция, която се занимава с отпускане на малки и бързи кредити на физически лица и застраховане...
ndoe
12 4
Алтернативни стратегии националната сигурност 22 стр.

Алтернативни стратегии националната сигурност

Алтернативни стратегии: изолация, неутралитет, съюз. Интегриране на националната сигурност в международната; равнища – комплекс за сигурност, общност за сигурност, колективна сигурност, съюз, обща сигурност...
rusev02
0 0
Анализ на взаимодействието между парламентарната информационна среда и информационната среда на службите за сигурност 47 стр.

Анализ на взаимодействието между парламентарната информационна среда и информационната среда на службите за сигурност

В настоящия доклад е представена част от научна разработка, в която се анализира взаимодействието между парламента и службите за сигурност. В това изследване се разкрива същността на категорията информационна среда, като се акцентира върху:...
ivan40
6 0
Английските тайни служби 27 стр.

Английските тайни служби

Английското разузнаване показва и преди и по време на войната традиционните си добри възможности. неговата основна служба – секретна разузнавателна служба (СИС–МИ-6), продължава да действа в системата на външните работи...
ivan40
43 4
Армията и държавните институции при кризи от невоенен характер 18 стр.

Армията и държавните институции при кризи от невоенен характер

Възникналите у нас и в региона проблеми в резултат на природни бедствия, свързани с човешки жертви и огромни материални загуби определиха необходимостта от засилване на ефективността при справянето с кризи от невоенен характер....
ivan40
10 2