Материали 21-30 от 318

Взаимодействието между Българската и съветската армия за осигуряване на военни материали във войната срещу Германия 44-45 год 10 стр.

Взаимодействието между Българската и съветската армия за осигуряване на военни материали във войната срещу Германия 44-45 год

Взаимодействието между Българската и съветската армия за осигуряване на военни материали във войната срещу Германия 44-45 год.
ndoe
4 0
Взаимодействието между Българската и съветската армия за осигуряване на военни материали във войната срещу Германия 44-45 год 15 стр.

Взаимодействието между Българската и съветската армия за осигуряване на военни материали във войната срещу Германия 44-45 год

Взаимодействието между Българската и съветската армия за осигуряване на военни материали във войната срещу Германия 44-45 год...
ndoe
11 0
Военна структура на Нато 23 стр.

Военна структура на Нато

Отговарят пред военния комитет за общото ръководство и осъществяване на всички военни дейности на нато в своята сфера на правомощия. Те също предоставят съвети на военния комитет. Всеки един от тях е представен в главната квартира на нато...
ivan40
17 3
Връзката между културното наследство и националната сигурност в България Проблеми 12 стр.

Връзката между културното наследство и националната сигурност в България. Проблеми

Много от нас са се запознали с историята и културата на България най-вече от експонатите в Археологическия музей и Музея за национална история в София...
ndoe
0 0
Въоръжени сили на република България в операции различни от война 37 стр.

Въоръжени сили на република България в операции, различни от война.

Операции при кризи от невоенен характер. Операции по мандат на ООН. Мисии и задачи на въоръжените сили военната доктрина регламентира функциите на въоръжените сили, които определят и параметрите за тяхното структуриране, развитие и използване...
emoto_92
11 1
Главна дирекция Криминална полиция 8 стр.

Главна дирекция " Криминална полиция "

Демократизирането на обществото е сложен и продължителен процес, който се съпровожда от радикални промени, присъщи на един преходен период с нестабилни обществени отношения.
dannyboy
11 1
Главна Дирекция Гранична Полиция 9 стр.

Главна Дирекция "Гранична Полиция"

Главна дирекция "Гранична полиция" е специализирано охранително и оперативно-издирвателно звено на МВР за охрана на държавната граница,контрол за спазването на граничния режим и дейност по разследване...
nezabravima
12 2
Главна дирекция Гранична полиция 9 стр.

Главна дирекция "Гранична полиция"

Главна дирекция "Гранична полиция" е специализирана охранителна и оперативно-издирвателна полицейска служба на МВР за охрана на държавната граница и контрол по спазването на граничния режим...
rusev02
26 1