Материали 41-50 от 318

Държавна агенция Национална сигурност 5 стр.

Държавна агенция "Национална сигурност"

• Национална сигурност има, когато са защитени основните права и свободи на българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимостта на страната, когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна .
emoto_92
5 0
Държавна власт и държавна администрация 16 стр.

Държавна власт и държавна администрация

Новото развитие и нови измерения на идеята за активна и позитивна социално-либерална държавна, която е създадена от и за гражданите на базата на обществен договор, обхващащ както рамките на правомощията и задължените институции...
lubega
8 1
Евакуация на хора при пожар 10 стр.

Евакуация на хора при пожар

Курсовата работа е на тема евакуация на хора при пожар от сграда, в случая от Народен театър " Иван Вазов ". Разгледани са съответно и трите метода за евакуация от сгради и са направени съответните изводи. Във всеки метод са представени изчислен
mOn
6 2
Европейска сигурност концепции и подходи Организации за сигурност 20 стр.

Европейска сигурност: концепции и подходи. Организации за сигурност.

ЕС е обединение между държави въз основа на група от интереси. Като самостоятелен субект на международните отношения се формират интереси, които са собствени за ЕС...
aronn
0 0
Етноконфесионалните конфликти на Балканите 9 стр.

Етноконфесионалните конфликти на Балканите

Развитието на съвременната цивилизация води до загуба на идентичност, което предопределя етническите конфликти, сепаратизма, религиозното сектантство и др. Геополитически и геоикономическите фактори имат силно влияние върху тях...
nerven
4 0
Ефективността на системата за противодействие на корупцията в Република България 11 стр.

Ефективността на системата за противодействие на корупцията в Република България

Що е корупция? Корупцията е неправомерното и незаконно облагодетелстване за лична изгода, чрез неспазване на законови разпоредби или правила...
daniche90
7 1