Материали 61-70 от 318

Издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност 12 стр.

Издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност

Охранителна дейност е дейността извършвана с цел защита на определено лице, група лица или обекти. Осъществява се от охранителни екипи, които имат за задача да извършат анализ на обстановката, преценка на степента на риск...
admin
15 3
Издаване на лиценз за частна охранителна дейост на фирма 20 стр.

Издаване на лиценз за частна охранителна дейост на фирма

През последното десетилетие голям брой фактори допринесоха за засиленото търсене на услуги на частни охранители в Югоизточна Европа - от високия ръст на престъпността до корупцията, занижените стандарти в полицията и завещаното междуетническо недоверие...
gecata_maina
0 0
Измерения на сигурността 181 стр.

Измерения на сигурността

Сигурността, националната сигурност, международната сигурност – това са все понятия, с които нашето общество напоследък все по-спокойно и по-често си служи. То привикна към тях, започна да разглежда повечето...
mOn
2 0
Икономическата сигурност основна част на националната сигурност 7 стр.

Икономическата сигурност – основна част на националната сигурност

В началото е редно да се обясни какво точно разбираме под термина "национална сигурност". Българското законодателство дава легална дефиниция за него в Закона за защита...
nerven
18 1
Икономически аспекти на националната сигурност и отбрана 14 стр.

Икономически аспекти на националната сигурност и отбрана

В света намаля заплахата от глобален ядрен конфликт, причинен от идеологическо противопоставяне. Има тенденция за укрепване ролята на правото при регулиране на спорни междудържавни проблеми.
nerven
12 1
Интереси и сигурност национални идеали национални интереси държава и национална сигурност 12 стр.

Интереси и сигурност: национални идеали, национални интереси, държава и национална сигурност

Интереси и сигурност: национални идеали, национални интереси, държава и национална сигурност; гражданско участие и контрол: форми; интереси на сигурността; национални приоритети и сигурност...
ndoe
0 0
Интерпол и Европол 7 стр.

Интерпол и Европол

Международната организация Интерпол е създадена да подпомага усилията на полицейските органи от различните държави,в решаването на проблеми,свързани с издирването и арестуването...
emoto_92
6 2
Информационни технологии в отбраната и сигурността 11 стр.

Информационни технологии в отбраната и сигурността

В 21в. информационните технологии са изключително актуална тема. Информационните технологии навлизат във всички сфери на живота, като изключение от това не прави и разузнаването...
ndoe
36 3