Материали 61-70 от 316

Значение на техническите средства и методи за придобиване и защита на информацията 11 стр.

Значение на техническите средства и методи за придобиване и защита на информацията

Оптически системи за наблюдение - съгласно чл.5 от зсрс”при наблюдението –зрително или технически средства,се разкриват и документират различни страни от дейността и поведението на лица и обекти при тяхното движение, пребиваване на различни...
admin
25 2
Работа със секретни сътрудници 1 стр.

Работа със секретни сътрудници

Ръководството на секретния сътрудник обхваща целенасочената и планомерна организация на сътрудническите отношения с оглед най ефективното изпълнение на задачите на полицията. ОР не трябва да гледа на възможностите на сътрудника като на една...
admin
9 2
Трафик на хора 3 стр.

Трафик на хора

Тъй като една от темите по учебната ни дисциплина „ Политически промени” е социален проблем реших да пиша за един доста социален проблем, който засяка пряко и косвено доста хора не само у нас, а и по света....
legolas
48 2
Наркотрафик 7 стр.

Наркотрафик

Наркотрафикът е част наркоиндустрията, в която освен него се включват наркопроизводството и наркотърговията на дребно. Редица международни и нормативни актове определят наркоиндустрията като “незаконен трафик”. В настоящата ...
legolas
13 2
Превенция и контрол над корупцията 10 стр.

Превенция и контрол над корупцията

Корупцията е обществено явление, което е познато на човечеството от хилядолетия. В последните години то отново е обект на интензивно обсъждане в публичното пространство и се коментират многобройни случаи на корупция в различни обществени сфери...
admin
17 2
България като външна граница на ЕС 12 стр.

България като външна граница на ЕС

Подобряване на международното митническо сътрудничество, с цел улесняване на търговията и митническите процедури на световно ниво. Агенция митници в България отговаря за събирането на ддс от внос, акцизи и мита...
admin
13 2
Международният тероризъм и международната организирана престъпност 5 стр.

Международният тероризъм и международната организирана престъпност

"Хамас" е абревиатура на harakat ал muqawama ал-islamiyya (на арабски: движението на ислямската съпротива). Съкращението съответства на арабската дума, което означава "ентусиазъм, огън, жар, плам, ревност, фанатизъм"...
admin
24 2
Армията и държавните институции при кризи от невоенен характер 18 стр.

Армията и държавните институции при кризи от невоенен характер

Възникналите у нас и в региона проблеми в резултат на природни бедствия, свързани с човешки жертви и огромни материални загуби определиха необходимостта от засилване на ефективността при справянето с кризи от невоенен характер....
ivan40
10 2
Контраразузнаване 82 стр.

Контраразузнаване

Характерът и съдържанието на контраразузнавателната дейност и по-точно на приеманата понастоящем в теорията основна нейна форма – агентурно-оперативната, дават основание тя да бъде отнесена към професиите...
silviQ
17 2