Материали 41-50 от 316

Издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност 12 стр.

Издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност

Охранителна дейност е дейността извършвана с цел защита на определено лице, група лица или обекти. Осъществява се от охранителни екипи, които имат за задача да извършат анализ на обстановката, преценка на степента на риск...
admin
15 3
Понятие за национална сигурност 13 стр.

Понятие за национална сигурност

Информацията все по-ясно се възприема като универсален и ключов ресурс за развитието в сферата на сигурността. Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация..
admin
30 3
Военна структура на Нато 23 стр.

Военна структура на Нато

Отговарят пред военния комитет за общото ръководство и осъществяване на всички военни дейности на нато в своята сфера на правомощия. Те също предоставят съвети на военния комитет. Всеки един от тях е представен в главната квартира на нато...
ivan40
17 3
Стратегическо управление на човешките ресурси в държавната администрация на Република България 17 стр.

Стратегическо управление на човешките ресурси в държавната администрация на Република България.

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Проблеми за стратегическото управление на човешките ресурси. - 3 стр. 2. Място на човешките ресурси за поддържане на системата за сигурноср. - 6 стр. 3. Особеннисти за управлението на човешките ресурси. - 13 стр.
mOn
2 3
Цели и стратегии в международното европейско сътрудничество в областта на сигурността и отбраната 23 стр.

Цели и стратегии в международното европейско сътрудничество в областта на сигурността и отбраната

Настоящи проблеми пред европейската политика в областта на отбраната и сигурността. Общата отбранителна политика е елемент от политиката на сигурност...
lubega
6 3
Оперативно-издирвателната дейност на полицията 71 стр.

Оперативно-издирвателната дейност на полицията

С оформянето на държавата се появява и необходимостта от опазване на нейната независимост, на териториалната й цялост, на сигурността на обществото и отделните хора, на спазване наложените в ня норми на поведение и морал. За осъществяването на тези...
cblock
23 3
Mеждународна регионална и национална сигурност 28 стр.

Mеждународна, регионална и национална сигурност

Проблемът за международната сигурност е един от вечно дебатираните в политическото и общественото пространство. Той е в центъра на общественото внимание и на вниманието на онези парламенти и правителства, които са истински чувствителни към...
nerven
12 3