Материали 71-80 от 315

Интереси и сигурност национални идеали национални интереси държава и национална сигурност 12 стр.

Интереси и сигурност: национални идеали, национални интереси, държава и национална сигурност

Интереси и сигурност: национални идеали, национални интереси, държава и национална сигурност; гражданско участие и контрол: форми; интереси на сигурността; национални приоритети и сигурност...
ndoe
0 0
Субективни предпоставки и причини за проблемите със сигурността 13 стр.

Субективни предпоставки и причини за проблемите със сигурността

Субективни предпоставки и причини за проблемите със сигурността: традиции; неопределеност и риск; заплахи; психологически измерения – опасения, недоверие, стереотипи и мисперцепции...
ivan40
0 0
Традиционни средства на политиката на сигурност 16 стр.

Традиционни средства на политиката на сигурност

Традиционни средства на политиката на сигурност: оръжия и сила; потенциал за отбрана; потенциал за сдържане; дилема на сигурността; военна доктрина; разузнаване...
nerven
0 0
Развиващи се концепции за сигурност 15 стр.

Развиващи се концепции за сигурност

Глобалната ситуация по сигурността се промени драматично през последното десетилетие. докато старите заплахи изчезват, нови и всяващи страх предизвикателства заемат тяхното място, стимулирайки преосмисляне на понятията сигурност, конфликт и мир...
gecata_maina
0 0
Кризи в следствие на природни и технологични бедствия 12 стр.

Кризи в следствие на природни и технологични бедствия

В динамичната среда в която живеем, нуждата от сигурност на обществото е от изключителна важност за правилното развитие на държавата и нейното население. Осъществяването на мисията на държавата свързана със сигурността се реализира от...
dannyboy
0 1
Без бандерол 7 стр.

Без бандерол

Проблемът с контрабандата по света винаги е съществувал и винаги е бил сериозен. В страната ни обаче този проблем все повече се задълбочава и на него бива обръщано все повече внимание...
rusev02
0 1