Материали 11-20 от 315

Корупция в институционалната структура 6 стр.

Корупция в институционалната структура

Днес корупционните процеси в България са придобили сериозни негативни размери. В повечето развиващи се държави политическата структура е ключов елемент за еволюция на корупцията...
dannyboy
0 0
Подготовка на населението за отбрана на страната в съвременни условия 41 стр.

Подготовка на населението за отбрана на страната в съвременни условия

Да се разгледа ролята и мястото на подготовката на населението за отбрана в системата за отбрана на страната и на тази основа да се очертаят основните направления за самата подготовка...
daniche90
0 1
Роля място и задачи на МВР в системата на националната сигурност 22 стр.

Роля, място и задачи на МВР в системата на националната сигурност

Курсов проект на тема: ""Роля място и задачи на МВР в системата на националната сигурност"". Министерството на вътрешните работи МВР е българска държавна институция с ранг на министерство, грижещата се за националната с
dannyboy
0 2
Цели функции и задачи на комуникационно-информационната система КИС на въоръжените сили ВС 9 стр.

Цели, функции и задачи на комуникационно-информационната система (КИС) на въоръжените сили (ВС)

Цели, функции и задачи на комуникационно-информационната система на въоръжените сили. В настоящата курсова работа са разгледани целите, функциите и задачите на КИС, и значението и мястото, което те имат и заемат в КИС на въоръжените сили на РБ...
dannyboy
0 3
Тероризмът предизвикателството пред ХХІ век 100 стр.

Тероризмът – предизвикателството пред ХХІ век

Целта на настоящата разработка е да се изследва същността и развитието на тероризма, да се докаже, че днес той представлява стратегическа заплаха за сигурността и на тази основа да се формулират направленията за борбата с него...
ivan40
0 1
Борбата с тероризма предизвикателство за демократичните държави 16 стр.

Борбата с тероризма – предизвикателство за демократичните държави

Борбата с тероризма не само обединява държави в оценката, че тероризмът е предизвикателство, което би могло да се превърне в чумата на 21 в., но тя - борбата с тероризма - поражда проблеми, които могат да разединят и разделят демократичния свят...
messi
0 0