Материали 1-10 от 19

Курсов проект по ТУ 27 стр.

Курсов проект по ТУ

Част първа от проекта се състои в анализирането на функционалните свойства на зададената САУ. За тази цел в ТУ са дефинирани обективни оценки на качествата на процесите в системите за управление, които характеризират както установените, така и...
rusev02
0 0
Автоматизация на технологични процеси 30 стр.

Автоматизация на технологични процеси

Eлектрически вериги. Oсновни понятия и класификация. Пасивни елементи на електрически вериги. Графи. Работното пространство, габарити, начин на изграждане и вида на вложените материали...
ndoe
0 0
Напояване на растения в оренжерии 5 стр.

Напояване на растения в оренжерии

Програмируемите логически контролери (PIC) са компактни и гъвкави (универсални) устройства, които се използуват за управление на машини (обекти) и/или технологични процеси...
daniche90
0 1