Материали 1-10 от 17

Електронните пари - реалности заплахи и шансове за бъдещето на централните банки 18 стр.

Електронните пари - реалности, заплахи и шансове за бъдещето на централните банки

Електронните пари - парична стойност в електронна форма, която представлява вземане към издателя. Съхранена е върху инструмент за електронни пари и се приема като средство за разплащане и от другите лица, различни от издателя...
the_magicer
0 0
Парични агрегати в България видове и динамика 1998-2005г 20 стр.

Парични агрегати в България – видове и динамика (1998-2005г)

Парите са особен вид стока, приемана в размяна за други стоки, само ако в рамките на една икономическа система или общност са възприети като всеобщ еквивалент на стойност и като разчетна единица се ползват с общественото доверие...
silviQ
0 0
Парично предлагане 5 стр.

Парично предлагане

Методологическа информация. Паричното предлагане се основава на мултиплицирането на паричната база (пари извън банките и банковите резерви) от ТБ. За неговото определяне се използват паричните агрегати М1, М2 и М3...
rusev02
0 0
Социология на парите 9 стр.

Социология на парите

Въпросът за парите е нещо, което е вълнувало предшествениците ни, вълнува до голяма степен и нас. Това е неизменна част от нашето съвремие. Парите имат голямо значение – от тях зависи съществуването на даден индивид...
ndoe
0 0
Теория на парите и парична политика Видове парични режими 10 стр.

Теория на парите и парична политика. Видове парични режими

Паричната (моентарна) политика, заедно с провежданата фискална политка от съответната държава има потецила да стимулира и насочва икономическото развитие в желаната посока и да активно да въздейтва на икономически цикли и тенденции в стопанството...
ndoe
0 0