Материали 1-10 от 3

Митническа политика 82 стр.

Митническа политика

Митническата политика е най-решаващата част от цялата външно-икономическа политика. Когато тя се определя от политическите, а не от икономическите интереси, митата от регулатор на външнотърговския обмен могат да се превърнат....
ndoe
44 6