Материали 1-10 от 10

Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве 23 стр. очаква одобрение

Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве.

Исторически и философски аспекти на проекта. Схващанията за проектирането като продукт на човешкото познание срещаме във философски произведения от първата половина на XX век, които се основават на идеите на автори, работили през XIX век.
messi
0 0 0
Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве 14 стр. очаква одобрение

Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве.

Информиране на персонала. Преодоляване на съпротивата. Причини, поради които хората се противопоставят на промяната
messi
0 0 0
Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве 9 стр. очаква одобрение
Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по обществено здраве 19 стр. очаква одобрение
СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 0 стр. очаква одобрение

СТАТИСТИЧЕСКО ИЗУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Методиката му се урежда нормативно със Закона за устройството на държавния бюджет. Необходимите данни за планирането и отчитането му се събират в Министерството на финансите по Единна бюджетна класификация за приходите и разходите по икономически елемент
messi
0 0 0
Статистическо изследване на доходите разходите и потреблението 0 стр. очаква одобрение

Статистическо изследване на доходите, разходите и потреблението

За начало на съвременния период на изучаването на домакинските бюджети в България се приема 1951 г. Преди това са провеждани Еднократни изследвания, които са обхващали само определени групи от населението - домакинства на работници и служещи и домакинства
messi
0 0 0
Гераците Елин Пелин 10 стр.

"Гераците" Елин Пелин

„Гераците“ (1911) е повест от българския писател белетрист Елин Пелин, публикувана на части в сп. „Художник“, а в завършен вид – в „Разкази“, т. II (1911). Повестта проследява разпадането на рода на семейството на богатия чорбаджия Йордан Герака след смър
dorka90
0 0 0
НА ОСТРОВА НА БЛАЖЕНИТЕ 10 стр.

НА ОСТРОВА НА БЛАЖЕНИТЕ

„На Острова на блажените“ е антология на Пенчо Славейков, издадена през 1910 година в София. Цялото заглавие на книгата е „На Острова на блажените. Антология. Биографиите на поетите са написани, а стиховете преведени от Пенчо Славейков. Портретите е ри
dorka90
0 0 0