Материали 1-10 от 5287

Продуктова политика 36 стр.

Продуктова политика

Продуктът е първият и най-важен елемент на маркетинговия микс. Стратегията за продукта изисква множество и разнообразни координирани решения относно формирането и управлението на асортиментната политика, използването на търговската марка, опаковката,
milena_veli
0 0