Материали 1-10 от 6

Биогаз 13 стр.

Биогаз

Биогаз е горивен газ, който се получава при организирана ферментация на биологични продукти в анаеробна среда. Получаваният в природата при естествена ферментация газ се нарича "блатен газ"....
aronn
7 0
Источници на зелена енергия 11 стр.

Источници на зелена енергия

Енергията от възобновяеми източници и пестенето на енергия са най-евтините, най-безопасните и най-приемливите, от гледна точка на природата и обществото, начини да се постигне ограничаване на емисиите от парникови газове...
aronn
34 1
Енергията в бъдещето 14 стр.

Енергията в бъдещето

Биомасата - основен източник на енергия на бъдещето? Какво е биомасата? Биомаса е масата на организмите на единица площ или обем. Съставена е от органичното вещество, синтезирано в процеса на развитие на микроорганизмите, растенията и животните...
silviQ
7 0