Материали 1-10 от 1

Икономическата ефективност от производството и внедряването на възбудителни системи за хидрогенератори 14 стр.

Икономическата ефективност от производството и внедряването на възбудителни системи за хидрогенератори

Маркетингово проучване на пазара; обзор и класификация на възбудителни системи на синхронни генератори и избор на схемен вариант; оценка на икономическата ефективност от производство и внедряване на възбудителни системи за хидрогенератори...
silviQ
11 1