Материали 1-10 от 1

Пластмаси и рециклирането им 16 стр.

Пластмаси и рециклирането им

Едно от най-големите постижения в събирането на пластмасови отпадъци е демонстрирано в Германия, където то нараства от 10 000 т. през 1989 г до 500 000 т. През 1995 г. надхвърлят два пъти капацитета на предприятията за рециклиране....
messi
280 5