Материали 1-10 от 9

Измерение и предизвикателства на електронния бизнес 8 стр.

Измерение и предизвикателства на електронния бизнес

Интернет възниква в резултат на предложението на Rand Corporation до военното министрство на САЩ. Първоначално е била създадена експерименталната телекомуникационна мрежа Arpanet...
gecata_maina
2 0
Характеристика на офис пакетите 14 стр.

Характеристика на офис пакетите

Офис пакетите са неделима част от информационната инфраструктура на всеки офис. Те осигуряват на всеки член от персонала средства (среда, инструменти, информация) за ефективно решаване на поставените му задачи, като по този начин...
daniche90
11 0
Приложение на интернет технологиите в бизнеса 16 стр.

Приложение на интернет технологиите в бизнеса

Информационните технологии могат да се разглеждат в широк и тесен смисъл. В широк смисъл ит включват: технологии за събиране, съхраняване, обработване и предаване на информация, технологии за използване на компютърната техника...
nerven
22 1
Социалните мрежи в интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса 14 стр.

Социалните мрежи в интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса

Динамиката на днешното общество неизбежно води до търсене на нови пътища за развитие и начини за оцеляване в света на бизнеса. Компютрите достигнаха до обикновените хора, навлязоха на работните им места, в домовете им...
ndoe
13 0