Материали 1-10 от 3

Държавна служба Понятие Статут на държавния служител 11 стр.

Държавна служба. Понятие. Статут на държавния служител

Държавната служва е институт, който засяга всички органи на държавната власт. Държавната служба се изпълнява от държавни служители. Държавен служител е лице,което по силата на административен акт заема платена щатна длъжност в държавната администрация...
emoto_92
13 2