Материали 1-10 от 2

Действие на електричния ток върху човешкия организъм 12 стр.

Действие на електричния ток върху човешкия организъм

Човекът познава електрическата енергия още от най - дълбока древност. Мълнията и статичното електричество, макар и необясними тогава за хората, са пораждали както страхопочитание, така и интерес. Днес електричеството вече е ...
daniche90
34 4