Материали 1-10 от 3

Психологически методи и методики в спорта 20 стр.

Психологически методи и методики в спорта

Спорт – всички форми на двигателна активност, които чрез организирано или неорганизирано участие целят изразяване или подобряване на физическата и психическата годност, формиране на социални връзки или постигане на резултати...
cblock
16 1