Материали 1-10 от 6

Инструментални методи за газов анализ 25 стр.

Инструментални методи за газов анализ

Качеството на въздуха се определя по различни спецификации (напр. зададена концентрация на замърсителите). Нито един замърсител не трябва да превишава допустимите норми...
gecata_maina
23 0