Материали 1-10 от 23

Проектиране и анализ на труда 26 стр.

Проектиране и анализ на труда

Същност на проектирането на труда. 2. Предмет, необходимост и цели на проектирането на труда. 3. Основни подходи и съвременни техники за дизайн на структури и длъжности. 4. Същност на анализа на труда. 5. Подходи техники за анализ на труда. 6. Същно
Ronironi
10 2