Материали 1-10 от 1

Социални дестинации и етнически стереотипи за малцинствата в България 25 стр.

Социални дестинации и етнически стереотипи за малцинствата в България

Социални стереотипи – обобщени представи на дадена социална група по отношение на друга социална група, които може да имат както позитивен, така и негативен аспект...
ivan40
8 0