Материали 1-10 от 9

Приложение и биологично действие на ядрените лъчения 18 стр.

Приложение и биологично действие на ядрените лъчения

Биологично действие на йонизираща радиация. Облъчването с йонизираща радиация може да бъде външно – от източник, разположен извън организма, или вътрешно - от погълнати радиоактивни вещества...
nerven
119 9