Материали 1-10 от 10

Ядрени свойства 2 стр.

Ядрени свойства

Ядрени свойства. По дефиниция всеки два атома с еднакъв брой протони принадлежат на един и същ химичен елемент. Атоми с еднакъв брой протони, но с различен брой неутрони и съответно различни масови числа, се наричат изотопи на този химичен елемент...
rusev02
7 1 0
Приложение и биологично действие на ядрените лъчения 18 стр.

Приложение и биологично действие на ядрените лъчения

Биологично действие на йонизираща радиация. Облъчването с йонизираща радиация може да бъде външно – от източник, разположен извън организма, или вътрешно - от погълнати радиоактивни вещества...
nerven
119 9 0