Материали 1-10 от 2

Насилие над жени 12 стр.

Насилие над жени

Консvлтации по овластяване- стимулира активността, инициативността, адекватна оценка на собствените сили за търсене на професионална реализация. Насочена е към лица, жертви на домашно насилие. Включва индивидуални консултации, индивидуална подкрепа в проц
0 1