Материали 1-10 от 4

Педагогическа психология 19 стр.

Педагогическа психология

Психологически проблеми на учителската професия. Професионално значими качества, удовлетвореност и фази на професионалната активност. Тревожност и стресоустоичивост на учителската професия...
nerven
36 2