Материали 1-10 от 4

Патентно право 21 стр.

Патентно право

Това е правото на интелектуална собственост. Тя се извършва пред патентно ведомство; патентното ведомство на Република България е държавен орган за правна закрила на обекти на индустриална собственост...
aronn
10 2