Материали 1-10 от 3

Природен газ 18 стр.

Природен газ

Природния газ не е нищо ново. Всъщност природния газ който се вади изпод земята е на милиони години. Въпреки това, едва наскоро методите за добиване на природен газ и изваждането му на повърхността се подобриха значително...
nerven
3 0