Материали 1-5 от 5

Развитие на добива на въглища в перспектива 30 стр.

Развитие на добива на въглища в перспектива

Към 1984 г. страната ни разполага с 5,9 млрд. т. Утвърдени балансови запаси от въглища. Освен това са установени 1,5 млрд. т. извънбалансови запаси...
lubega
0 0 0
Бъдещето на твърдите горива като енергиен източник и проблеми свързани с използването им 14 стр.

Бъдещето на твърдите горива като енергиен източник и проблеми, свързани с използването им

Експлозията на цените на петрола в последно време дадоха ясно да се разбере, че енергията е скъпа стока. Нереалистично е да се очаква, че тя някога ще поевтинее, защото природните запаси са на изчерпване...
lubega
0 0 0
Природен газ 18 стр.

Природен газ

Природния газ не е нищо ново. Всъщност природния газ който се вади изпод земята е на милиони години. Въпреки това, едва наскоро методите за добиване на природен газ и изваждането му на повърхността се подобриха значително...
nerven
3 0 0