Материали 1-10 от 3

Народната библиотека 25 стр.

Народната библиотека

Точните сведения за основаването на Народната библиотека са се загубили в еуфорията на следосвобожденските дни, когато всички са били участници, а не регистратори на събитията...
ndoe
45 0