Материали 1-10 от 2

Ергономична и дизайнерска оценка на работната среда 57 стр.

Ергономична и дизайнерска оценка на работната среда

Лекции, свързани с оценката на работното място. Ергономичната оценка: същност, етапи и методи за качествено оценяване. Ергономични стандарти. Габаритни размери на човешкото тяло. Работни пози, работни зони...
aronn
0 1
Графични символи и стилизация 4 стр.

Графични символи и стилизация

Кратка история на появата на графичните символи, различните типове символи, същност на стилизацията, логотип. Материалът е подходящ за студенти първи курс, ученици в сферата на изкуствата и хората, целещи да придобият знания в сферата на дизайна...
lubega
0 1