Материали 1-10 от 5

Фирмена култура и стратегия на организацията 21 стр.

Фирмена култура и стратегия на организацията

Стратегическото управление е дейност, насочена към достигане на основните цели и задачи на организацията, определени на основата на предвиждане на възможните изменения в обкръжаващата среда и организационния потенциал, по пътя на координация и...
emoto_92
8 1