Материали 1-10 от 10

ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ 14 стр. очаква одобрение

ИНСТРУКЦИИ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО „ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ“

Темата на курсовия проект по „Финансови пазари“ е анализ на две фондови борси по избор (без Българска фондова борса) или по-задълбочен анализ на една фондова борса.
messi
0 0 0
Представяне на фирма за готови храни и салати 34 стр.

Представяне на фирма за готови храни и салати

Фирма Кенар е създадена през 1990 г. Днес, фирмата е утвърдена търговска марка на производител, предлагащ голямо разнообразие от салати, кулинарни изделия, готови храни , полуфабрикати и сандвичи.
messi
0 0 0
Финансов анализ на фирма 19 стр.

Финансов анализ на фирма

Световната теория и практика е създала и отработила голямо разнообразие от методи на статистика и в частност на финансовия анализ, които все повече намират приложение в управлението на фирмите.
messi
0 0 0
Анализ на доходите на юридически лица Анализ на фирма Х 63 стр.

„Анализ на доходите на юридически лица. Анализ на фирма „Х”

Ролята на търговията като важен отрасъл на икономиката и фаза на възпроизводствения процес се повишава непрекъснато. Може да се посочи, че тя свързва производството и разпределението с потреблението, като функция на всички стопански структури, изключителн
messi
0 0 0
Маркетинговата дейност на фирма 92 стр.

Маркетинговата дейност на фирма

Познаването на философията на маркетинга дава възможност за ефективно приспособяване към настоящата икономическа ситуация в страната. Именно маркетингът се явява ключов елемент във функционирането на съвременното общество.
messi
0 0 0