Материали 1-10 от 152

Представяне на фирма за готови храни и салати 34 стр.

Представяне на фирма за готови храни и салати

Фирма Кенар е създадена през 1990 г. Днес, фирмата е утвърдена търговска марка на производител, предлагащ голямо разнообразие от салати, кулинарни изделия, готови храни , полуфабрикати и сандвичи.
messi
0 0
Финансов анализ на фирма 19 стр.

Финансов анализ на фирма

Световната теория и практика е създала и отработила голямо разнообразие от методи на статистика и в частност на финансовия анализ, които все повече намират приложение в управлението на фирмите.
messi
0 0
Анализ на доходите на юридически лица Анализ на фирма Х 63 стр.

„Анализ на доходите на юридически лица. Анализ на фирма „Х”

Ролята на търговията като важен отрасъл на икономиката и фаза на възпроизводствения процес се повишава непрекъснато. Може да се посочи, че тя свързва производството и разпределението с потреблението, като функция на всички стопански структури, изключителн
messi
0 0
Маркетинговата дейност на фирма 92 стр.

Маркетинговата дейност на фирма

Познаването на философията на маркетинга дава възможност за ефективно приспособяване към настоящата икономическа ситуация в страната. Именно маркетингът се явява ключов елемент във функционирането на съвременното общество.
messi
0 0
Проект по сливане и придобиване на фирма 22 стр.

Проект по сливане и придобиване на фирма

Сливанията и поглъщанията, като процеси характерни за съвременния бизнес, са започнали своето развитие още ХХ-ти век. Поради тази причина, те се изследват теоретично, правят се съответните анализи, оценяват се в практически план за това време. Оказва се,
messi
0 0