Материали 1-10 от 14

Избор на местоположение на стартиращ бизнес 4 стр.

Избор на местоположение на стартиращ бизнес

Лекцията съдържа следните компоненти: Значение на местоположението; Основни проблеми; Избор на локация като серия от решения; Местоположения, които трябва да избягваме; Оценка на алтернативни местоположения в табличен вид...
daniche90
0 0
Обща характеристика на малките и средните предприятия 12 стр.

Обща характеристика на малките и средните предприятия

В определенията за малки и средни предприятия, базирани на количествен подход, често се използват такива лесно достъпни за анализа критерии като: брой заети, обем продажби или оборот, балансова стойност на активите...
loli
86 3
Предприемачество - лекции 10 стр.

Предприемачество - лекции

Производството е стопанска дейност насочена към създаването на стоки и услуги. Стоката е продукция, излязла на пазара. Целта е не всяко производство да произвежда стоки и услуги и накрая да има печалба...
loli
27 2