Материали 1-10 от 31

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ 198 стр.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ

Електромеханичните устройства и системи са фундаментална част от електротехническата наука, тясно свързани с производството, пренасянето,потреблението и преобразуването на електрическата енергия в механична и обратно.
messi
6 0
Структури със зарядно пренасяне MOS кондензатори Основни характеристики и режими на работа 5 стр.

Структури със зарядно пренасяне. MOS кондензатори. Основни характеристики и режими на работа

В съвременните видео сензори най-често се използват твърдотелни видео преобразуватели, изградени на базата на структури със зарядно пренасяне ( наричани още CCD структури - от Charge Coupled Devices).
vomani
7 1