Материали 1-10 от 5

АСИНХРОННИ МАШИНИ - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ ВИДОВЕ АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ РЕЖИМИ НА РАБОТА 3 стр.

АСИНХРОННИ МАШИНИ - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ. ВИДОВЕ АСИНХРОННИ ДВИГАТЕЛИ. РЕЖИМИ НА РАБОТА

Асинхронните машини спадат към групата на променливотоковите машини. Тяхното действие се основава на използуването на въртящото се магнитно поле.
messi
17 1
Управление на електромеханични системи УЕМС 99 стр.

Управление на електромеханични системи (УЕМС)

Механика на електрозадвижването като електромеханична система. Определяне на понятието електрозадвижване. Електромеханична система е обобщено название на технически устройства, привеждани в движение с електрическа енергия...
dannyboy
94 2