Материали 1-10 от 6

Заключителен етап на одита и Одиторски доклади 2 стр.

Заключителен етап на одита и Одиторски доклади

След провеждането на всички планирани процедури и оценяването на пълнотата и качеството на изпълнените задачи от одиторската програма се пристъпва към систематизиране, класифициране, установяване на грешки и аналитичен преглед на резултатите от...
daniche90
0 1
Одит - същност видове процедура 37 стр.

Одит - същност, видове, процедура

Същност на одита. Възникване и развитие на одита. Професионално регулиране на одиторската дейност в България. Права, задължения и отговорности на регистрираните одитори. Международни одиторски стандарти...
nerven
16 1
Същност и особености видове одит цели и принципи на одита методология на одита 20 стр.

Същност и особености видове одит, цели и принципи на одита, методология на одита

Одитът се определя като систематичен процес,при който компетентен и независим експерт събира, анализира и оценява информация, поддаваща се на количествена и качествена оценка, с цел да се изрази независимо мнение относно степента на съответствие...
admin
41 1