Материали 1-10 от 18

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ 5 стр.

КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ, УПОТРЕБЯВАНИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

Желязото не се употребява в чист вид за изработване на машинни елементи, но сплавите му с въглерода, наречени черни метали, намират най-широко приложение.
legolas
21 0