Материали 1-10 от 6

Финансови посредници и банки 13 стр.

Финансови посредници и банки

Развитието на паричното обращение на определен етап от историческото си развитие води до появата на паричен пазар, на който според търсенето и предлагането се определя равновесната цена на парите чрез лихвените проценти...
the_magicer
6 1
Финансови пазари основни характеристики 10 стр.

Финансови пазари, основни характеристики

След усвояване на материала в тази глава вие ще можете: да си изясните основни характеристики на финансовите пазари; да разграничавате видовете пазари като съставни части на финансовия пазар...
daniche90
14 0
Финансови пазари 31 стр.

Финансови пазари

В специализираната литература се срещат различни дефиниции и характеристики на понятието финансови пазари според едни автори финансовите пазари са обобщаващо понятие и включват съвкупността от всички пазари на които се търгуват финансови инструменти...
cblock
15 2