Материали 1-10 от 56

Преките задгранични инвестиции в световната икономика 13 стр.

Преките задгранични инвестиции в световната икономика

Нашата курсова работа има за цел да ви запознае със спецификата на преките задгранични инвестиции в световната икономика. Световната пазарна икономика и продиктуваният от нея курс към открито активно участие в днешната транснационална, глобална...
dannyboy
0 0
Борсови индекси 13 стр.

Борсови индекси

Великолепието на финансовите пазари е в тяхната бързина и непредсказуемост и както се казва печалбите са големи, а загубите болезнени. Коренната промяна на начина на сключване на сделките се дължи на бързото навлизане на интернет технологиите в...
daniche90
0 3
Прогнозиране на валутните курсове от страна на инвестиционните посредници 88 стр.

Прогнозиране на валутните курсове от страна на инвестиционните посредници

Фактът, че днес финансовите пазари упражняват огромно влияние върху съвременния живот, не е новост. Въпреки, че често се говори за “Уолстрийт”,“пазара на облигациите” и “валутните пазари”, смисълът, който се влага в тез
cblock
0 0
Сравнителна характеристика на Европейските пазари на производни финансови инструменти EURONEXT EUREX Търговски системи правила и регулации Инструменти 48 стр.

Сравнителна характеристика на Европейските пазари на производни финансови инструменти. EURONEXT, EUREX. Търговски системи, правила и регулации. Инструменти

В съвременния глобализиран свят окрупняването на дейностите е едно от задължителните условия за формирането на по-големи приходи и печалби от тях...
the_magicer
0 0
Инвестирането 19 стр.

Инвестирането

Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката,тъй като осигурява перспективи за непрекъснат растеж и разширяване на пазара. Неговото познаване позволява да се осигури постигането на желаните резултати и да се избегнат...
ndoe
0 0
Изследване на възможностите за използване на моделите за добавена стойност на примера на компаниите от индекса SOFIX 82 стр.

Изследване на възможностите за използване на моделите за добавена стойност на примера на компаниите от индекса SOFIX

Присъединяването на България към глобалния капиталов пазар поставя нови изисквания към мениджмънта на компаниите, произтичащи от практически неограничените възможности за движение на капиталите в зависимост от представата на инвеститорите за очакваната...
gecata_maina
0 0