Материали 1-10 от 3

Инвестиции и инвестиционна политика 6 стр.

Инвестиции и инвестиционна политика

Разбирането за същността на инвестиционната стратегия се изгражда върху няколко елемента или дименсии на стратегията: цели; основни направления на инвестиране; главни средства...
admin
13 2