Материали 1-10 от 16

Микроорганизми Прокариоти и еукариоти Структура Метаболизм 3 стр.

Микроорганизми. Прокариоти и еукариоти. Структура. Метаболизм

Микроорганизмите са вид оргнизми, по малки от 100 маикрометра. Те са широко разпространени в природата - населявайки почвата, водата и въздуха. Срещат се на места, където не могат да живеят други растения и животни...
ndoe
0 1
Инфекция и инфекциозен процес 5 стр.

Инфекция и инфекциозен процес

Инфекцията е взаимотношение, създадено проникване, разпространяване и размножаване на патогенния микроорганизъм в макроорганизма. Фактори за възникване на инфекциозен процес – микроорганизмът, макрооорганизмът, околната среда...
mOn
40 0
Влияние на факторите на средата върху растежа и развитието на микроорганизмите 3 стр.

Влияние на факторите на средата върху растежа и развитието на микроорганизмите

Всеки микроорганизъм се развива при определени условия на околната среда. Характерна особеност на микроорганизмите е способността им като цяло да се развиват в относително по-широк диапазон на условията на средата в сравнение с еукариотните организми....
ndoe
20 1
Морфология на актономицетите 2 стр.

Морфология на актономицетите

Актиномоцетите са прикариотни микроорганизми. Притежават свойства, които са характерни за бактериите и плесенните гъби. Някои актиномицети по своя външен строеж и развитие приличат на плесенните гъби....
admin
29 0