Материали 1-10 от 6

Адаптирано физическо възпитание за деца със СОП 39 стр.

Адаптирано физическо възпитание за деца със СОП

Известно е, че 75-80% от информацията в мозъка от околния свят постъпва чрез зрителния анализатор. Затова и всяко зрително увреждане дава отражение в физическото или психическото развитие на индивида.
0 1
Теми по физическо възпитание и спорт - методи 3 стр.

Теми по физическо възпитание и спорт - методи

класификация на методите според предназначението и целите. Методи на възпитание са основата в педагогиката и добре се съчетават с двигателната дейност в хода на урока по физическо възпитание...
silviQ
0 1
Предмет и методологични основи на теорията на физическото възпитание като научна дисциплина 33 стр.

Предмет и методологични основи на теорията на физическото възпитание като научна дисциплина

Теорията на физическото възпитание е научна дисциплина с теоретичен и методичен характер. Тато теоретична дисциплина тя обобщава най-общите научни факти и явления на физическото възпитание...
cblock
33 1
Методика на физическото възпитание в детската градина 92 стр.

Методика на физическото възпитание в детската градина

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
ivan40
290 11
Пулс и тренировъчен процес 4 стр.

Пулс и тренировъчен процес

Тренировъчния процес може успешно да бъде планиран, провеждан, а резултатите прогнозирани чрез следене, съобразяване и активно въздействие върху стойностите и динамиката на изменение на пулсовата честота...
dannyboy
12 1