Материали 1-10 от 6

Периодизация и същност на българското Възраждане 1 стр.

Периодизация и същност на българското Възраждане

Периодизация и същност на българското Възраждане. Според В.Априлов началото на този процес трябва да се свърже с реферомите в Османскат империя, започнали от 20 год. на 19в. В.Априлов и Г.С. Раковски приемат за начало на Българското възраждане видимото...
lubega
0 0
Паисий Хилендарски - жизнен път и дело 1 стр.

Паисий Хилендарски - жизнен път и дело

Роден е през 1722 г. в Самоковската епархия, през 1745г. заминава при брат си Лаврентий, там той става монах. Като родоначалник на национално-освободителната идеология с пълно основане се поставя...
lubega
0 0