Материали 1-10 от 8

Съвременно световно книгоиздаване 7 стр.

Съвременно световно книгоиздаване

Испаноезичното книгоиздаване се развива с бързи темпове в последните години. Подобрява се веригата издател-книгоразпространител. Издателите играят важна роля в насърчаването на четенето...
aronn
0 1
Универсалната десетична класификация УДК като система за библиографска информация 2 стр.

Универсалната десетична класификация (УДК) като система за библиографска информация

Създаването на УДК в края на 19 век е свързано с дейността на американския библиотековед Мелвил Дюи, библиотекар в библиотеката на Колумбийския университет...
daniche90
31 2
Книгознание История на книгата 55 стр.

Книгознание. История на книгата

Книгознание. История на книгата. Същност, обект и предмет на книгознанието. Видове писменост, материали и уреди за писане. Книгопечатане, поява на книгопечатането...
nezabravima
86 6
Библиотекознание 64 стр.

Библиотекознание

Библиотечната мисъл се формира с появата на библиотеката като институция. Още в древността хората са се вълнували от проблеми като каква да бъде добрата библиотека, на кого трябва да служи тя?...
dannyboy
35 1